Въвеждане на софтуер за виртуална реалност

360 Консулт успешно завърши изпълнението на договор в Румъния за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на специализиран софтуер за виртуална реалност /VR Software/.

Доставеният софтуер е Unity 3D, който се използва за разработката на мулти-платформени игри и приложения.

Unity 3D е широко разпространена технология за създаване на игри и приложения за платформи като Android, iOS, Mac OS, Windows, Linux, Xbox,  Samsung TV, PlayStation. Използва се както от множество големи компании (напр. Blizzard), така и от стартиращи компании.

Софтуерът позволява  изработката на 2D и 3D игри, включително използването на сложни физични симулации и представянето им на различни устройства.

Основните характеристики на Unity 3D са:

  • Достъп до библиотека(магазин с активи) съдържаща множество 3D обекти, 2D обекти, анимации, Add-ons, Audio, темплейти (Templates), инструменти(Tools), VFX и др.
  • Възможност за закупуване и сваляне от библиотеката на 3D обекти, 2D обекти, анимации, Add-ons, Audio, темплейти (Templates), инструменти(Tools), VFX и др.
  • Съвместимост с основните производители на VR очила – HTC Vive, Oculus Rift;