360 Консулт осъществява верификация на разходи по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020

360 Консулт е избрана за независима консултантска компания, която да осъществява верификация на разходите по проектите, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма […]

Възможност за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата

В следващите месеци предстои да бъде отворена програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища.  Общият бюджет […]