Отворена е покана за подбор на проекти в областта на убежището и миграцията

Отворена е покана за подбор на проектни предложения по процедура „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на […]

360 Консулт осъществява верификация на разходи по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020

360 Консулт е избрана за независима консултантска компания, която да осъществява верификация на разходите по проектите, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма […]

Възможност за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата

В следващите месеци предстои да бъде отворена програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища.  Общият бюджет […]

Успешно подготвен транснационален проект с Норвежка организация към ООН по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021г.

В началото на месец Декември екипът ни подготви проект за финансиране по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021г. за противодействие на домашното насилие […]