Нашият екип

Веселин има над 10 години практически опит в разработване и управление на проекти. Участвал е пряко в изпълнението на над 20 национални и международни проекти, финансирани по различни донорски програми. През последните години управлява 360 Консулт и е основно ангажиран с управление на дейността на дружеството и екипа, който работи в него. Той е дипломиран магистър по „Международни икономически отношения“ със специализация по управление на международни проекти в УНСС – гр. София.

Виктория притежава над 7 години практически опит в планирането и организирането на маркетинг и имиджови кампании. Основната експертиза на Виктория е свързана с разработването на пазарни анализи и проучвания, маркетингови концепции и планове за промотиране.
Тя е дипломиран бакалавър по Бизнес администрация, а магистърската си степен е завършила по специалността „Регионален бизнес мендижмънт“ в УНСС – гр. София.

Милена Петкова е дипломиран магистър по „Корпоративен бизнес и управление“ в Икономически университет – Варна. Тя има дългогодишен опит в разработването на проекти от всякакъв мащаб и характер по всички европейски програми в България. 
През последните няколко години Милена е ръквоводител на няколко проекта, финансирани от ЕС.
Милена има богат практически опит в подготовката и изпълнението на обществени поръчки в публичния сектор.