Маркетинг услуги

Маркетинговите проучвания, предлагани от 360 Консулт, ще ви подпомогнат да подобрите вече съществуващи продукти, услуги и качество на обслужване.

Експертите на 360 Консулт могат да ви дадат правилните насоки за създаването и организирането на ефективни маркетингови кампании. 

Информацията, която клиентите получават е свързана с целевите групи, техните навици и предпочитания. 

В резултат се получава обратна информация за това дали клиентите ви са доволни от вашия продукт, услуга и качество на обслужване в даден търговски магазин. 

Маркетинговите  проучвания на 360 Консулт допринасят за генерирането на допълнителни приходи и печалби, привличане на нови клиенти и задържане на съществуващи такива.

Услугите, предлагани от 360 Консулт включват:

Проучване на пазара:

Проучват се характеристиките на даден пазар. Извършва се анализ на потребностите от определен продукт или услуга. Извършва се анализ на конкуренцията, както и анализ на  реалните и потенциалните потребители.

Проучване на продукта или услугата:

Извършва се анализ за възможностите за предлагане на даден продукт или услуга на пазара. 

Проучване за ефективност на маркетингови кампании

Проучване за обхвата, резултатите и ефективността на извършваните маркетингови кампании.

Ако желаете да направите консултация за предлаганите от нас маркетингови услуги и проучвания моля не се колебайте да се свържете се с нас!