Нашите услуги

Консултации за възможности за финансиране на проекти

Консултации за възможности за финансиране на европроекти.

Разработване, управление и отчитане на проекти

Разработване, управление и отчитане на европроекти и проекти от други донорски програми.

Тръжни процедуриПодготовка на документация за обществени поръчки, оферти и заявления за участия.
Съдействие за кандидатстване в търгове в България, Румъния, както и в международни търгове на НАТО и ООН.

Маркетинг

Изготвяне на пазарни анализи и проучвания, планиране и изпълнение на маркетингови кампании

ИТ Услуги

Проектиране, изграждане и поддържане на информационни и комуникационни системи.