Възможност за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата

В следващите месеци предстои да бъде отворена програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища. 

Общият бюджет на програмата ще бъде 15 млн. лева.

Целта на Програмата e подобряване на спортната култура в училищата, чрез предприемането на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на образователните институции и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците, както за провеждане на редовните часове, така и за дейности извън учебния план.

Финансирането по Програмата ще бъде реализирано в 2 модула, както следва:

 • Модул 1 „Изграждане на нови спортни площадки със специализирана спортна настилка“ – Общият бюджет по този модул е 10 млн. лв като максималната стойност на всеки индивидуален проект е до 170 хил. лв. с ДДС;

Основните допустими дейности са свързани с: 

  • Отстраняване на повърхностен слой и извозването му до депо;
  • Уплътняване на земната основа;
  • Доставка, полагане и уплътняване на основи за спортната площадка;
  • Оформяне на наклони за отводняване и уплътняване;
  • Полагане на армирана бетонова настилка;
  • Полагане на специализирана спортна настилка;
  • Разчертаване на спортното/спортните игрище/игрища;
  • Доставка и монтаж на оборудване за спортната/спортните площадки.

 • Модул 2 „Ремонт на спортни площадки“. Общият бюджет по този модул е 5 млн.лв. Максималната стойност на проекта e  до 100 хил. лв. с ДДС.

  Основните допустими дейности са свързани с: 

  • Разваляне на стара асфалтобетонна настилка;
  • Ремонт на основите на спортната площадка;
  • Подравняване на основите и уплътняване;
  • Оформяне на наклони за отвеждане и уплътняване;
  • Полагане на 1-ви слой асфалтобетон (плътна смес);
  • Полагане на 2-ри слой асфалтобетон (износоустойчив);
  • Разчертаване на спортното/спортните игрище/игрища;
  • Доставка и монтаж на оборудване за спортната/спортните площадки.

Очакваният резултат от реализацията на програмата е да бъде финансирано изграждането на 58 нови спортни площадки и ремонт на 50 същствуващи площадки.

В случай на интерес, моля не се колебайте да се свържете с екипа на 360 Консулт!