Консултации за финансиране

Консултации за финансиране

Получаването на информация за възможностите за финансиране на проекти от Европейския съюз обикновено е объркващо.

Това е така, защото съществуват няколко европейски програми, наричани Оперативни програми, а към всяка Оперативна програма съществуват отделни процедури. Изискванията за кандидатстване по отделните процедури често са различни.

Ето защо, екипът на 360 Консулт предлага лична консултация, по време на която ще можете да разберете дали Вашата проектна идея може да бъде осъществена, по коя европейска програма би могла да получи финансиране и какви са стъпките, за да се случи това.

По време на консулстацията се предоставя подробна информация относно това дали и при какви условия може да кандидатствате, размера на безвъзмездното финансиране и начините за изплащането му, начина за кандидатстване, документите, които е нужно да се представят.

Всяка една консултация е съобразена с вашия конкретен казус. 
Нашите експерти ще отговорят на всички допълнително зададени от вас въпроси.

Консултацията може да бъде предоставена чрез организиране на лична среща, както и онлайн чрез Skype, Google Meetings или други средства.