Обществени поръчки

Основен момент при изпълнението на проектите е провеждането и възлагането на поръчки на въшни изпълнители (фирми).

Експертите на 360 Консулт подпомагат компании в кандидатстването им в обществени поръчки /търгове/ в страните България, Румъния, както и в международни търгове на НАТО и ООН.

Услугите свързани с обществените поръчки (търгове) включват:

1. Изготвяне на документации в съответствие със Закона за обществени поръчки и/или ПМС 160/01.07.2016г.

2. Съдействие за обявяването на поръчката в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ /ЦАИС ЕОП/ или ИСУН 2020.

3. Осигуряване на експертна външна помощ при оценяване на постъпили оферти. 

4. Съдействие за кандидатстване на компании в обществени поръчки /търгове/ в България, Румъния, както и в международни търгове на НАТО и ООН.