Създаване на фин-тех продукт за инвестиране

360 Консулт успешно предостави външна експертиза и услуги свързани с управлението и отчитането на проект на свой клиент за създаване на иновативен фин-тех продукт за инвестиране.  

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г, в рамките на процедура за безвъзмездна помощ „Насърчаване на предприемачеството“, като общата му стойност е 250 000 лв, от които 200 000 лв безвъзмездно финансиране и 50 000 лв собствено финансиране.

В рамките на проекта беше успешно създаден иновативен финансово-технологичен уеб-базиран продукт(платформа).

Продуктът има за цел да служи като автоматизиран финансов съветник, да подпомага и обучава широк кръг от хора в управлението на личните им финанси. Продуктът предоставя възможност на лицата, които го използват, да се запознаят със съществуващите на пазара финансови инструменти, основните положения и техники при инвестирането, както и предоставяне на реалистична среда за проиграване на различни сценарии за инвестиране. 

Платформата създава персонализиран финансово-спестовен план и съвети, които се базират на личните финансови цели на отделните клиенти. 

С използване на Платформата, потребителите освен да симулират разпределението на инвестиция/и по активи, могат да ползват допълнителни функционалности, като възможност за определяне на рисковия профил на потенциалния инвеститор; набор и предложение за подходящи за потенциалния инвеститор финансови продукти;

Платформата съдържа и допълнителни функционалности като: dashboard на портфейли, администриране – управление на потребители, поддържане на необходими номенклатури и други функционалности.