Нашите услуги

Инженерингови дейности

Подготовка, изпълнение и управление на инвестиционни проекти.

Обучения

Планиране и изпълнение на кампании. Провеждане на обучения за нуждите на бизнеса и публичната администрация.

ИТ Услуги

Анализ, проектиране, разработка и поддръжка на информационни системи. Доставка на хардуерни и софтуерни решения. Одит.