Услуги

Инженерингова дейност

Подготовка, изпълнение и управление на инвестиционни проекти.

ИТ услуги

Анализ, проектиране, разработка и поддръжка на информационни системи. Доставка на хардуерни и софтуерни решения. Одит.

Обучения

Планиране и изпълнение на кампании. Провеждане на обучения.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

360 Consult е бързо развиваща се многопрофилна компания, предоставяща услуги по подготовка, изпълнение и управление на инвестиционни проекти.

Предмет на нашата дейност са проекти в сферата на инфраструктурата, сигурността, информационните и комуникационни технологии, образованието, енергийната промишленост, както и редица други отрасли на икономиката.

Замисълът зад създаването на нашата компания е роден от идеята за синтезиране на опита и знанията в едно цяло – комбинирането на експертиза в областите на технологиите, техниката, организацията и финансово-икономическите въпроси.

Целта ни е да се справяме успешно с предизвикателствата при реализацията на мащабни и сложни проекти, които обхващат както създаването на нови, така и модернизирането на съществуващи производства. В нашата работа активно внедряваме най-висококачествените български и международни иновации и разработки.

360 Consult е в дългосрочни отношения с клиенти от корпоративния и публичния сектор. 

Прозрачността в отношенията с клиентите и взаимното доверие са залегнали в бизнес философията на 360 Consult

Основни принципи на работа на 360 Consult са предлагане на гъвкави решения, съобразени с нуждите на клиентите, качество и срочност на изпълнението.

***Ключови факти за 360 Consult : ***

  • Компания, способна да изпълнява проекти до ключ, съчетавайки инженерни знания, софтуерни и хардуерни решения и умения за управление на проекти;
  • Трансфер на технологии, експертиза, научни постижения и знания;
  • Високо качество на изпълнение;
  • Квалифициран и сплотен екип от специалисти;

В 360 Consult не просто изпълняваме проекти. Ние проектираме бъдещето.

1
години пазарно присъствие
95+

Изпълнени проекти

60+

Удовлетворени клиенти

2

Локации

последни новини

Актуални теми и анализи

Вижте всички

Искате да разберете повече за нашата компания ? Любопитни сте какво още правим?