Отворена е покана за подбор на проекти в областта на убежището и миграцията

Отворена е покана за подбор на проектни предложения по процедура „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне […]

Успешно подготвен транснационален проект с Норвежка организация към ООН по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021г.

В началото на месец Декември екипът ни подготви проект за финансиране по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021г. за противодействие […]