Предстоящ прием на проекти за НПО в резултат на войната в Украйна

Като отговор на възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна през месец март 2022г. Фонд „Активни граждани“ ще обяви нов конкурс за проекти. Целта на конкурса ще бъде подкрепата на проектни инициативи на гражданските организации /НПО/ в областта на преодоляване негативните последици от войната и в подкрепа за търсещите убежище.

В рамките на сесията ще бъдат подкрепени проектни предложения в следните тематични приоритети: 

  • Подобряване на демократична култура и гражданска осведоменост; 
  • Подкрепа за правата на човека; 
  • Овластяване на уязвими групи; 
  • Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; 
  • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Проектите могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца и с максимален размер на безвъзмездното финансиране до 25 000 евро

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18 април 2022 г. в 17:00 часа. 

Общият наличен бюджет за проекти е 613 560 EUR.

Фонд „Активни граждани“ се финансира по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/. Програмни оператори на Фонда са Фондация „Институт Отворено общество – София“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

В случай на интерес, моля не се колебайте да се свържете с екипа на 360 Консулт!