ИТ Услуги

360 Консулт може да Ви помогне да въведете успешно най-добрите съвременни информационни системи.

Екипът на компанията е специализиран също в проектиране и разработване на софтуерни решения, които отговарят на вашите конкретни нужди.

Услугите, предлагани от 360 Консулт включват:

  • Консултиране за управление на ИТ проекти
  • Бизнес и системен анализ
  • Разработване и въвеждане на политики за управление на информационната сигурност, съгласно изискванията на НМИМИС
  • Оперативно наблюдение и анализ на информационни системи
  • Експертна помощ при възникване на инцидент с информационната сигурност
  • Годишен одит и адаптиране на информационните системи
  • Обучение на служителите за информационна сигурност
  • Консултации и услуги в сферата на компютърните технологии
  • Разработка на софтуерни и хардуерни компютърни технологии и продукти
  • Индивидуални решения, съобразени с нуждите на клиента

Ако желаете да направите консултация за предлаганите от нас ИТ услуги, моля не се колебайте да се свържете с нас !