Проектиране и изграждане на лаборатория „Индустрия 4.0“

Изградена лаборатория "Индустрия 4.0"

360 Консулт с гордост обявява успешното завършване на проект с Технически университет – София!

Създадохме високотехнологична лаборатория за “Индустрия 4.0”, която ще трансформира образованието в областта на интелигентните системи и изкуствения интелект. 

Нашата мисия беше да оборудваме лабораторията с модерни работни станции, да изградим компютърна мрежа с терминали за отдалечен достъп, да подготвим презентационна среда и да имплементираме система за защита.

Този проект е важна стъпка към подобряване на техническото образование и подготовката на бъдещите професионалисти.🎓