Отворена е покана за подбор на проекти в областта на убежището и миграцията

Отворена е покана за подбор на проектни предложения по процедура „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне […]