Доставка на специфичен софтуер за развойна дейност за МО

360 КОНСУЛТ успешно достави софтуерни решения за развойна дейност за нуждите на Командване за киберотбрана към Министерство на отбраната.

Договорът включваше доставка на софтуер за бази данни, софтуерно решение за графичен дизайн и софтуерен продукт за управление на дискови партиди.

Изпълнението на договора стартира месец юни и завърши през месец август.