Нова STEM програма за училищата през 2022г.

В средата на тази година се очаква да стартира нова програма за училищата – Създаване на STEM среда за умения на утрешния ден.

Всички училища ще могат да кандидатстват за няколко основни типа STEM проекти. Размерът на финансирането ще се определя от броя ученици, които се обучават в съответното училище.

360 Консулт предлага на своите клиенти :

 • Подготовка на цялата документация, необходима за кандидатстването с проект. Съдействие за отчитане на проекта пред МОН;
 • Цялостен интериорен дизайн на STEM кабинети;
 • Строително-монтажни (ремонтни) дейности;
 • Решения в областта на виртуалната реалност (VR), мултимедийни студиа, ИТ оборудване за класните стаи, оборудване за центрове по природни науки, симулатори/тренажори, специализирани софтуери и др.;
 • Обучения на преподавателите;

Основните видове STEM проекти, за които ще може всяко училище да кандидатства са следните: 

 • Кътове тип работилници / Мейкърспейс – създаване на обособени пространства в помещения или кабинет (кътове) за творчество и дигитални технологии или преобразуването на една или две класни стаи в подобно място. Дейностите в това училищно пространство трябва да са насочени към (но не ограничени до) решаването на проблеми от реалния живот и света на бизнеса, икономиката и съвременните глобални предизвикателства, като създаването на ефективни инженерни решения за екологични проблеми, създаване на индустриални прототипи с 3D принтер, решения за социални каузи и др.;
 • Изследователски лаборатории – малки или допълващи проекти за практическо оборудване и станции по природни науки, обезпечаване на изследователски нужди, приложни изследвания и лабораторна работа. Оборудване на едно или две кабинетни пространства, хранилища или класни стаи за лаборатория, или инсталиране на лабораторни станции в няколко кабинета. Проектът може да включва и мобилни/преносими дигитални лабораторни комплекти, техническо оборудване, лицензи за достъп до платформи с електронно съдържане по науките и др., необходими за приложната работа на учениците;
 • Класна стая за креативни дигитални създатели – насърчаване интереса на учениците към дигиталните науки и създаването на дигитално съдържание, но в по-малък по мащаб – например една или две класни стаи с прилежащите общи пространства. Изграждане на иновативно учебно пространство и учебно съдържание и може да включва различни хардуерни и софтуерни технологии – според нуждите на учениците, комплекти за роботика и инженерни науки, 3D принтер, електронни платки и микрокомпютри, творчески кътове, зоокътове и др.;
 • Център за млади изследователи -учебните пространства да са организирани на кътове и зони, позволяващи различна, гъвкава учебна програма и организация на деня. Средата може да включва зони за приложна работа на закрито (биологически и физически науки) и открито, зоокътове, станции за приложни проекти по програмиране (разработка на приложения, визуални продукти), роботика с подходящи за възрастта на учениците инструменти и др.;
 • Център за технологии в креативните индустрии – ще обезпечи технологична учебна среда и иновативно учебно съдържание за учениците, интересуващи се от разработване на учебни компании за дигитални/видео игри, мобилни апликации, медийни продукти, продуктова разработка, дигитален маркетинг, графика и дизайн и др. Центърът може да включва оборудването на учебни зали с компютри и други технологични решения, специфичен софтуер в съответствие с нуждите на творческите индустрии (за рисуване, анимация, моделиране, редактиране, монтаж, 3D дизайн, дистанционно управление и др.); творчески кътове и пространства; видео студио и снимачна техника; звукозаписно студио; симулационна техника, виртуална и добавена реалност, видео и аудио оборудване за лингвистични занимания;
 • Център за дигитални създатели – обезпечава общообразователни занимания, включващи дигиталните технологии, както и създава мотивация за кариерно развитие в следните направления: приложен програмист, системен програмист, профил „Хардуерни и софтуерни технологии“, профил „Предприемачески“ др. Според виждането и нуждите на конкретното училище този тип център може да предлага 3D техника, електронни платки и микрокомпютри, набор от инструменти за програмиране и роботика. Центърът може също така да включва и създаването на работилници тип мейкърспейс;
 • Център по природни науки, изследвания и иновации – центърът би могъл да предоставя работа на учениците по приложни проекти, които решават реални казуси и проблеми на бизнеса, изследвания, експерименти и анализи. Центърът може да съдържа практически лаборатории по традиционните природни науки, както и по-специфична среда като лаборатории по биотехнологии, генетични анализи, фармацевтика, елементи от производството на хранителни продукти, агротехнологии, анализ на почвите и т.н. според нуждата на конкретното училище;

  Следните мерки, ще са обект на подкрепа:

 • Изпълнение на строително-ремонтни дейности, вкл. разработване на техническа документация и строителен надзор;
 • Закупуване на обзавеждане
 • Закупуване на техника, включително и за високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи;
 • Обучение на педагогическите специалисти и въвеждане на нови роли в управлението на STEM центъра и образователното съдържание;
 • Създаване на партньорства и създаване или идентифициране на подходящо съществуващо образователно съдържание и/или програми за STEM центъра (ако е приложимо);
 • Споделяне на резултатите от училищните проекти.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация!