Организиране на обучения на “Национална полиция” ГД към МВР

360 КОНСУЛТ започна изпълнението на договор за осъществяване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития по проекти, изпълнявани от Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР, финансирани по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.“

Проектите са с изключителна важност не само за Министерството на вътрешните работи, но и за обществото, защото общата им цел е не само повишаването на капацитета на полицейската и съдебна дейност, но и подобряването на качеството на услугите към гражданите.

Полицейски служители ще бъдат обучени с цел подобряване на техните умения и компетентности за ранно разпознаване на признаци за радикализация в различните ѝ форми, така че да могат да бъдат използвани адекватни превантивни механизми. Чрез проекта ще бъдат насърчени и предприети по-концентрирани полицейски действия в различни региони на България с преобладаващо ромско население, за разпознаване на признаци или прояви на радикализация, насилствен екстремизъм и реч на омраза.

Партньори в проекта са Столична дирекция на вътрешните работи и девет областни дирекции на МВР – Бургас, Варна, Видин, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Повече информация може да бъде намерена на официалната интернет страница по проекта на ГД “Национална полиция” : https://ro-norwaygrants.gdnp.eu/