Консултантска помощ при разработка на мобилно приложение с обогатена реалност (augmented reality)

Екипът на 360 КОНСУЛТ беше избран да осъществи консултантска помощ при разработката на Мобилно приложение quest (б.а. приключенска, забавна) игра.

В дигиталния свят на 21 век най-краткия път до съвременния потребител е неговият смартфон. Използвайки мобилното приложение с обогатена реалност, посетителите на експозициите вместо просто да виждат информация, ще имат възможността да взаимодействат с нея.

Целта на разработването на мобилното приложение е по един необичаен и неочакван начин да се постигне популяризирането на региона и неговото древно и богато културно, историческо и природно наследство, а именно чрез предоставяне на възможността всеки турист да бъде участник в интерактивна игра.

Мобилното приложение ще представлява quest игра. Действието на играта ще се развива из целия град, между всички музеи, галерии, експозиции и културни пространства и вътре в тях.

Цeлтa нa играта за участниците ще е да преминат през всички културни институти, кaтo мeждуврeмeнo oпoзнaват залите и експонатите в тях, уcвoят интeрecнa инфoрмaция, свързана с историята, културата, бита, животните, хората и др., пo зaбaвeн, атрактивен и увлeкaтeлeн нaчин.

Игрoвaтa фoрмa прaви oбикoлкaтa нecтaндaртнa и рaзнooбрaзнa, a инфoрмaциятa, може да бъде прeдaвaнa чрeз водач-герой (маскот), който дава напътствия, пресъздава звуци и други специфични творчески форми.